اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
رقابت برای کسب قدرت بزرگترین آسیب انتخابات است
کرمانشاه- ایرنا- رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه گفت: متاسفانه در انتخابات، افراد برای کسب قدرت رقابت می کنند در حالی که در فرهنگ دینی ما رقابت باید برای خدمت باشد.
سایت‌های دیگر: