اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات از وظایف شورای نگهبان است
بدری گفت: نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از وظایف نهاد انقلابی شورای نگهبان است.
سایت‌های دیگر: