اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
شورای نگهبان می تواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد
یک عضو دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب گفت: شورای نگهبان می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد و شایسته است با اتقان هر چه بیشتر و سازوکارهای دقیق تر در گام دوم انقلاب قدم بردارد.
سایت‌های دیگر: