اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
درختواره رشته های حوزه های علمیه در مراحل پایانی است
قم ایرنا مدیرحوزه های علمیه گفت: درختواره رشته های کاربردی مهارتی حوزه های علمیه مراحل پایانی خود را سپری می کند و اهمیت این موضوع بدان گونه است که بال دیگر فعالیت های حوزه های علمیه را رقم می زند.
سایت‌های دیگر: