اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
فراخوان جذب عضو هیئت علمی پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان
پژوهشکده شورای نگهبان در فراخوان جذب آبان ماه سال 1400، از بین متقاضیان دارای مدرک دکتری تخصصی حقوق، عضو هیئت علمی پژوهشی جذب می نماید. به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده شورای نگهبان در فراخوان جذب آبان ماه سال 1400 وزارت علوم ...
سایت‌های دیگر: