اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
مردم آزمون ملی قانون اساسی را غنیمت شمارند
سخنگوی شورای نگهبان مردم را به شرکت در آزمون ملی قانون اساسی دعوت کرد.
سایت‌های دیگر: