اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی بر مبنای اسلام باشد
خطیب جمعه قم گفت: مجلس شورای اسلامی زمانی می تواند عصاره مردم باشد که رهرو شهید مدرس باشد و در مسیر قانون گذاری بر مبنای اسلام و نظارت در اجرا جدیت و اهتمام لازم را داشته باشد.
سایت‌های دیگر: