اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
شورای نگهبان ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ندارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان، ایراد و ابهامی نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو ندارد.
سایت‌های دیگر: