اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
نظر 10 عضو شورای نگهبان درباره ویژگی های شخصیتی و اخلاقی مرحوم آیت الله یزدی
اعضای شورای نگهبان در گفتگوهایی جداگانه، به مهمترین ویژگی های شخصیتی و اخلاقی مرحوم آیت الله یزدی پرداختند.
سایت‌های دیگر: