اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
آیت الله حسینی خراسانی: آیت الله یزدی "غیرت انقلابی" داشت/ زهد ایشان زبان زد بود
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: یکی از وجوه تمایز بارز آیت الله یزدی رضوان الله تعالی علیه که شاید حقیقتا این وجه مختص ایشان باشد، همان غیرت انقلابی ایشان است.