اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
قلب حوزه باید مسائل نو در دایره ابواب فقه و فراتر از ابواب فقه را در بر بگیرد
مدیر حوزه های علمیه شناسایی نخبگان و حمایت های نخبگانی را مهم ارزیابی نمود و یادآور شد: در سیاست های کلان حوزه 2 راهبرد خروجی هدفمند و کشف استعدادهای ناب حوزوی را بسیار مهم می دانیم. نهال های ذی قیمت آینده دار مورد شناسایی قرار گرفته از آنها حمایت هایی صورت گیرد.
سایت‌های دیگر: