اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
ماجرای حکم جامعه مدرسین برای خلع شاه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در کتاب خاطرات مرحوم آیت الله یزدی به نقل از وی آمده است: عالی ترین تصمیمی که در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اتخاذ شد و در شمار شجاعانه ترین تصمیمات محسوب می شد، امضای اعلامیه بود که در آن شاه رسماً از سلطنت خلع شده بود. ...
سایت‌های دیگر: