اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
مودت و دلبستگی بین ما و هر یک از معصومین یک واجب الهی است
شب زنده دار با تصریح اینکه این مودت و دلبستگی بین ما و هر یک از معصومین یک واجب الهی است که پیامبر(ص)، این را اجر رسالت خود به حکم وحی و فرمان خداوند قرار داده است، بیان کرد: اجر رسالت و این زحمات جانفرسا عبارت است از مؤدت یک دلالت واضح برای همه در پی دارد.
سایت‌های دیگر: