اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
اینترنت ملی از نان شب واجب تر است
اقدام هایی که انجام شده به هیچ نحوی با دستورهای رهبری و نیازهای کشور تناسب ندارد، راه حل بسیاری از مشکل ها و مفاسد این است که اینترنت ملی و زیرساخت فن آوری درونی را افزایش دهیم، این از نان شب واجب تر است.
سایت‌های دیگر: