اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
اختتامیه رویداد نخبگانی مسئله محور دین و حکمرانی برگزار می شود
اختتامیه رویداد نخبگانی مسئله محور دین و حکمرانی سه شنبه 21 دی ماه 1400 ساعت 10 صبح برگزار می شود.