اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
حرص نفس؛ منشأ گرفتاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
استاد اخلاق حوزه علمیه گفت: احتکار و گران فروشی ها از حرص نفس و بی مروتی بر می آید و کشتارها و ستمگری ها نیز از نفس و خودخواهی نشأت می گیرد.
سایت‌های دیگر: