اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
شهید سلیمانی الگوی جوانان مسلمان و حتی غیرمسلمان است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حاج قاسم یک شخصیت الگوست و برای ما جوان ها و همچنین جوان های آزادی خواه جهان و حتی غیرمسلمانان الگوست.
سایت‌های دیگر: