اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
کدخدایی: رابطه مردم با قانون اساسی و مجلس نهادینه و کارآمد نیست
عضو حقوق دان شورای نگهبان گفت: مردم ما همیشه در صحنه هستند اما همچنان رابطه مردم با قانون اساسی و مجلس کارآمد نشده است. باید نظارت مردم دارای ساز و کاری شود که مورد استفاده قرار گیرد و از چهارچوب یک اعتراض صرف و مقطعی خارج شود.
سایت‌های دیگر: