اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
نظام ستم شاهی پهلوی به تقلید از جوامع غربی پروژه جدایی دین از سیاست را کلید زد
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:در نظام ستم شاهی،مردم از مشارکت در امور سیاسی کنار گذاشته شدند و حالت فعالانه خودشان را از دست دادند و در دیکتاتوری رضاخان و پسرش هیچ نقشی در اداره کشور نداشتند.
سایت‌های دیگر: