اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
تذکر شورای نگهبان به نمایندگان: در انتصابات دخالت نکنید
عزم جدی حاکمیت برای برخورد با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب های دولتی تهران – اقتصاد برتر – 24 بهمن 1400 دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی، صدای اعتراض شورای نگهبان را درآورده است ...
سایت‌های دیگر: