اخبار منتشر شده بر روی این درگاه، صرفاً برای آگاهی مخاطبان بازنشر شده و به نشانه‌ی تایید محتوای آن‌ها از سوی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیست.
تازه ترین مصوبات شورای نگهبان؛ از رتبه بندی معلمان تا قانون انتخابات شوراها
سخنگوی شورای نگهبان تازه ترین مصوبات این شورای در ارتباط با لایحه هاُ طرح ها و مسائل مختلف را بیان کرد.
سایت‌های دیگر: